Beste klant,

Alvorens het betreden van het trampolinepark, dient u onderstaande informatiefiche te ondertekenen. Via deze fiche wordt u op de hoogte gebracht en accepteert u dat er een kans bestaat op letsel wanneer u het trampolinepark betreedt en deelneemt aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (hieronder de activiteit genoemd), aangeboden door JumpSky. JumpSky is bovendien niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan uw eigendommen.

  1. Ik accepteer dat er een risico is bij mezelf (of de kinderen onder mijn gezag) op letsel bij deelname aan de activiteit.
  2. Ik verklaar dat ik, noch het kind onder mijn gezag, een medische conditie heb/heeft waardoor deelname aan de activiteit sneller kan leiden tot letsel bij mezelf/zichzelf of anderen. Indien ik minderjarig ben en/of bij twijfel doe ik navraag bij de ouders/voogd of een arts.
  3. Om het risico op letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies die bij het begin van de activiteit op het scherm aan de ingang van het park verschijnen, uithangen op het park en door de parkbegeleider verduidelijkt worden.
  4. Ik ga akkoord dat JumpSky niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies, diefstal en/of schade aan mijn eigendommen. Er zijn gratis lockers aanwezig om spullen in op te bergen.